Modeller av Umeå med omnejd på 30- 40- och 50-talet
Modellbyggare: Folke Hübinette-Back      


                Foton av modellerna 

                        * Centrala stan

                       *  Umeå före branden
                        * Öst på sta'n
                        * Kyrkstaden på Backen
                        * Baggböle sågverk
                        * Gimonäs sågverk
                        * Sofiehemsfabriken
                        * Ålidbacken

                                                                                              

            Förteckning över Folke Hübinettes modellbyggen
           
           
Stadsdels- och områdesnamn

            Livsmedelsaffärer, hotell, caféer i Umeå 1930 - 1950
           
           
En öst-på-stanares vinterdag
           
           
En öst-påstanares sommardag

Utställningen finns på Rälsvägen 7, Västerslätt i samma byggnad som Hopp och Skoj och Umeå Performance Center. Ingång till vänster om huvudentrén.
                                     Utställningen sponsras av Logistikcenter Ab Umeå      
 

 

Nästa visning:   OBS! Ingen visning den 26 januari! Nästa visning söndag den 23 februari, 13.00 -15.30. Välkomna!
 

Öppettider anslås här vecka för vecka. Vi kan också emellanåt, i mån av tid, öppna för lite större grupper på kvällstid samt för skolklasser på dagtid.

Stöd oss gärna genom att gå med i vår Facebookgrupp som heter Modeller av Gamla Umeå. Se   https://www.facebook.com/umeamodeller/

 

(OBS! X-et i slutet på adressen är ett spamskydd. Ta bort innan ni mejlar)